1. 1
  Linkin_VeNoM
  Linkin_VeNoM
  69,964
 2. 2
  Sylvester
  Sylvester
  60,729
 3. 3
  Rocky Balboa
  Rocky Balboa
  39,993
 4. 4
  Gutsu
  Gutsu
  35,121
 5. 5
  paulinsu
  paulinsu
  31,829