1. 1
  Rocky Balboa
  Rocky Balboa
  85,616
 2. 2
  paulinsu
  paulinsu
  56,909
 3. 3
  Linkin_VeNoM
  Linkin_VeNoM
  26,684
 4. 4
  exagente
  exagente
  11,336
 5. 5
  Gutsu
  Gutsu
  10,933