1. 1
  Linkin_VeNoM
  Linkin_VeNoM
  30,460
 2. 2
  Sylvester
  Sylvester
  19,899
 3. 3
  Styven
  Styven
  18,234
 4. 4
  Gutsu
  Gutsu
  16,894
 5. 5
  Rocky Balboa
  Rocky Balboa
  13,224