1. 1
  Rocky Balboa
  Rocky Balboa
  75,590
 2. 2
  paulinsu
  paulinsu
  48,175
 3. 3
  Linkin_VeNoM
  Linkin_VeNoM
  33,533
 4. 4
  Gutsu
  Gutsu
  14,304
 5. 5
  exagente
  exagente
  9,174