1. 1
  Sylvester
  Sylvester
  53,935
 2. 2
  Linkin_VeNoM
  Linkin_VeNoM
  46,920
 3. 3
  Rocky Balboa
  Rocky Balboa
  35,973
 4. 4
  paulinsu
  paulinsu
  31,680
 5. 5
  Gutsu
  Gutsu
  20,297